top of page
Zoeken
  • pchekman

Artsen Covid Collectief

Hierbij de volledige onverkorte tekst van de email van het Artsen Covid Collectief. Ik plaats deze omdat ik dit initiatief ondersteun. Doe je mee?


Op naar een evenwichtig zorgbeleid Wij stellen ons graag aan u voor: wij zijn een steeds groter wordende actieve groep van artsen en medisch professionals. We hebben een diverse medisch-wetenschappelijke achtergrond, maar één gemeenschappelijk doel: minder ingrijpende en meer evenwichtige corona maatregelen. Onze brandbrief over de coronamaatregelen in juli jl. was de eerste stap. De brandbrief maakte veel reacties los, zowel van medici als niet-medici. Wij geloven in onze missie om de burgers in hun kracht te zetten, gezond gedrag te stimuleren en het huidige Covid-19-beleid met voortschrijdend inzicht transparant en toetsbaar te verbeteren. Het meewegen van neveneffecten en het betrekken van de eerste lijn horen daar bij! Omdat de politiek zich dagelijks uitspreekt over en uit naam van de volksgezondheid is ons geluid belangrijk. Ook uw steun is nodig!

Perspectief door het oprichten van de Stichting De afgelopen maanden hebben wij onder meer brieven aan het kabinet geschreven en zijn met een aantal leden uit de Eerste en Tweede Kamer uitgebreider in gesprek gegaan. We hebben overleg met de KNMG en ‘Dappere Dokters’ gehad en zijn geregeld in de landelijke media geweest. Om dit initiatief beter te stroomlijnen en onze invloed te vergroten hebben wij de Stichting Artsen Covid Collectief opgericht. Wij maken ons ernstige zorgen over de vèrstrekkende medische en maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Generieke maatregelen gaan ten koste van de algehele volksgezondheid, terwijl Covid-19 juist met een meer risico-gestuurd beleid zou kunnen worden aangepakt. Ook zien wij dat de maatschappelijke gevolgen van maatregelen juist degenen raken die door omstandigheden en leefstijl al vatbaarder zijn voor besmetting met het nieuwe corona-virus. Wetenschappelijke nuance De Stichting Artsen Covid Collectief wil de wetenschappelijke nuance en de medische en maatschappelijke middenweg benadrukken die lijkt te ontbreken in de huidige aanpak. Door de maatregelen veel meer naar doelgroepen te differentiëren en in te zetten op behandeling in de eerste lijn. Risico-gestuurd en beschermend beleid Het Artsen Collectief staat op basis van wetenschappelijk goed onderbouwde artikelen en ‘medical common sense’ voor een beleid dat is gebaseerd op de risico’s, met gedegen bescherming van de corona-vatbaren en een afgewogen opening van de maatschappij voor de anderen. Door ‘focused-protection’ kan meer optimale bescherming worden geboden aan hen die dat wensen. De artsen in de stichting werken nu samen met een brede groep experts, waaronder economen, publieke gezondheidswetenschappers en data-analisten, aan voorstellen die een gedifferentieerder, risico-gestuurd beleid mogelijk maken. Talrijke gegevens over het beloop en de mortaliteit van Covid-19, over het testbeleid, maar ook informatie over de huidige angst in de samenleving, staan nu gebundeld op de website: www.artsencovidcollectief.nl Steun de stichting U ontvangt deze update eenmalig. Op de hoogte blijven? Schrijf u dan in via onderstaande "word vriend" knop. Via de website kunt u ook kenbaar maken of en hoe u ons wilt steunen.


Peter C. Hekman19 weergaven0 opmerkingen

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page