top of page
Zoeken
 • pchekman

Agenda 2030

Je hoort tegenwoordig veel over Agenda 2030, maar wat is dat nu eigenlijk? Een korte uitleg.


Iedereen kent de VN, de Verenigde Naties, gevestigd in New York. De VN is opgericht in1945 door 51 landen en is in feite de opvolger van de Volkenbond. Het is een zogeheten intergouvermentele organisatie die zich bezig houdt met zaken als mensenrechten, internationaal recht, mondiale veiligheid en de ontwikkeling van de wereldeconomie. Op dit moment zijn 193 landen aangesloten. De bekendste onderdelen van de VN zijn de


Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, UNESCO, de Wereldbank, de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie), Unicef, het WEF (World Economic Forum), de UNHCR (vluchtelingenorganisatie) en de UNDP.


Voor nadere info; zie wikipedia en UN.org.
In 1972 heeft de VN een wereld-conferentie gehouden die in het teken stond van het menselijk leefmilieu. Deze heeft in 2015 een vervolg gekregen en deze ging over de duurzame ontwikkeling van de aarde. Tijdens deze conferentie zijn vijf hoofdthema's afgesproken om van de wereld een betere wereld te maken. Deze basisbeginselen zijn:

- universaliteit (oftewel de doelstellingen hebben een universeel bereik en vormen voor de 193 lidstaten een verplichting om mee te doen)

- niemand achterlaten

- verbondenheid en ondeelbaarheid (van de 17 SDG's)

- inclusiviteit

- partnerschappen


Deze doelstellingen zijn vervat in 5 cruciale dimensies; de 5 P's:

- people (mensen) - prospretity (welvaart) - planet (planeet) - partnership (partnerschap)

- peace (vrede)


Om de doelstellingen, die nogal vaag zijn opgesteld, wat meer te concretiseren, zijn er 17 SDG's oftewel Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkeling Doelen) opgesteld:
 1. Geen armoede

 2. Geen honger

 3. Goede gezondheid en welzijn

 4. Kwaliteitsonderwijs

 5. Gendergelijkheid

 6. Schoon water en sanitair

 7. Betaalbare en duurzame energie

 8. Eerlijk werk en economische groei

 9. Industrie, innovatie en infrastructuur

 10. Ongelijkheid verminderen

 11. Duurzame steden en gemeenschappen

 12. Verantwoorde consumptie en productie

 13. Klimaatactie

 14. Leven in het water

 15. Leven op het land

 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten

 17. Partnerschap om de doelstellingen te bereiken.

Voor meer info zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking/global-goals-werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling en sdgnederland.nl


Wanneer je bovenstaande SDG's leest en ook de toelichtingen hierop op o.a. www.sdgnederland.nl dan zijn al deze doelstellingen best sympathiek. Je kunt er eigenlijk nauwelijks kritiek op hebben. Wie is er nu tegen 'geen armoede', 'goede gezondheid en welzijn', kwaliteitsonderwijs' en 'schoon water en sanitair'.


Er zit echter een addertje onder het gras. Daarvoor moet je het goed lezen en je niet laten afleiden door alle mooie woorden en ook een beetje 'tussen de regels doorlezen'. Pas dan krijg je in de gaten dat het helemaal niet zo sympathiek is. Ik geef een voorbeeld:

SDG 1 Geen armoede. Hier staat o.a.: Zorgen voor een aanzienlijke mobilisatie van middelen afkomstig van verschillende bronnen (...) om adequate en voorspelbare middelen te voorzien voor ontwikkelingslanden (...) die een einde moeten maken aan armoede in al haar vormen. Dit klinkt allemaal nog sympathiek maar wat hier bedoeld wordt, is het invoeren van een basisinkomen voor iedereen en de heroriëntering van de voedselproductie.


Een tweede voorbeeld: SDG 3 Goede gezondheid en welzijn. Hier staat onder 3.8: Zorgen voor een universele gezondheidsdekking, met inbegrip van de bescherming tegen financiële risico's, toegang tot kwaliteitsvolle essentieel gezondheidszorgdiensten en toegang tot de veilige, doeltreffende, kwaliteitsvolle en betaalbare essentieel geneesmiddelen en vaccins voor iedereen. Het staat er niet letterlijk, maar wat hier bedoeld wordt, is simpel gezegd dat gezondheid alleen bereikt wordt door het gebruik van medicijnen, middelen en vaccins. Of om het nog directer te zeggen: vaccinatiedwang.


Tot slot voorbeeld SDG 5 Gendergelijkheid. Onder punt 5.c lezen we: Een gezond beleid en afdwingbare wetgeving goedkeuren en versterken voor de bevordering van gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes op alle niveaus. Ik zou zeggen: lees het en beoordeel het zelf. Ik wil niet het gras voor je voeten wegmaaien, maar het komt neer op de vernietiging van het traditionele gezin en het bewust onzeker maken van jonge mensen over hun geaardheid.


Al de 17 SDG's hebben een schaduwzijde die je pas ziet wanneer je het door hebt, zoals Johan Cruyff ooit al heeft gezegd. De algemene doelstelling van Agenda 2030 is: You'll own nothing and you'll be happy.

Agenda 2030 en de sympathiek klinkende SDG's vormen een masterplan voor totale controle over alle aspecten van ons leven door een kleine globale elite. Alle crisissen die we nu meemaken, zoals Corona, de hoge inflatie, de energiecrisis, het (fictieve) stikstofprobleem, de asielcrisis, de woningcrisis noem maar op. Ze maken allemaal onderdeel uit van het grote plan: The Great Reset.

En er staat ons nog veel meer te wachten. De uitfasering van het contante geld en de introductie van de CBDC (Central Bank Digital Currency) wat betekent dat de overheid kan gaan bepalen waar wij straks ons geld aan mogen/moeten uitgeven. De introductie van voedselbonnen, het rantsoeneren van water en de instelling van een basisinkomen, wat je alleen kan verdienen wanneer je doet wat de overheid van je wil. Daar is een ander woord voor en dat is slavernij.


De corona-crisis, voor zover er werkelijk sprake was van een crisis, heeft ons geleerd dat de grote meerderheid van de bevolking er geen probleem mee heeft om verworven vrijheden in te leveren. Vanwege een virus met een IFR* (Infection Fatality Rate) van 0,15% zijn wij bereid niet werkende mondkapjes te dragen, zijn wij bereid anderhalve meter afstand tot elkaar te nemen, zijn wij bereid ons te laten opsluiten en zijn wij zelfs bereid om een avondklok te accepteren. En zijn wij ook bereid, ondanks dat we allemaal weten dat het totaal geen effect heeft op het terugdringen van het virus, om een QR-code op onze telefoon te zetten en hiermee doelbewust een groot gedeelte van de bevolking uit te sluiten van deelname aan de maatschappij. Allemaal vanwege een virus met een IFR van 0,15%.


Nog even ter verduidelijking: een IFR* van 0,15% betekent de kans dat je overlijdt nadat je besmet bent geraakt met het virus dus 0,15% is. Omgekeerd: de kans dat je besmet raakt en het overleeft, is dus 99,85%. Laat dat even tot je doordringen. De kans dat je het overleeft is dus 99,85%. En daarvoor laten we ons prikken, opsluiten, een mondkapje aanpraten en een avondklok accepteren.


En dan heb ik het nog niet eens over alle bijwerkingen van de prik. Zie www.lareb.nl onder bijwerkingen. En dan heb ik het ook niet over de bizarre oversterfte van de afgelopen maanden.


Terug naarAgenda 2030. Het is opvallend dat het jaar 2030 de laatste tijd regelmatig opduikt. Allereerst in de Troonrede. Niet veel later kwam het Planbureau met een verhaal over de klimaatdoelen voor 2030. Deze week nog ging het over een vermeend drinkwater-probleem wat zich in 2030 zou openbaren en onlangs nog tijdens het interview met Mark Rutte bij Op1. Dat is geen toeval. Agenda 2030 wordt op dit moment over ons uitgerold. Dat is geen complot-theorie maar keiharde realiteit.


52 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page