top of page
Zoeken
  • pchekman

Nederland definitief van het gas af

Op 16 april 2024 neemt de Eerste Kamer een historisch besluit. Het stemt in met het wetsvoorstel van Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw)om de grasvelden in Groningen definitief te sluiten. Je kunt je afvragen of dit een verstandige beslissing is. Ik denk van niet.In 1963 werd een enorm gasveld ontdekt in Groningen. Het bleek het grootste gasveld van Europa te zijn met een oppervlakte van 900 km2. Tussen 1963 en 2020 heeft het gasveld Nederland 429 miljard euro opgeleverd. Dat heeft ons heel veel welvaart opgeleverd onder andere door lage stookkosten. Nederland heeft ruim 8 miljoen woningen waarvan ongeveer 90% is aangesloten op aardgas.


Een nadeel van de gaswinning is dat het heeft gezorgd voor aardbevingen. Hiervan zijn ongeveer 22.000 Groningse gezinnen de dupe. Al jaren geleden is de Nederlandse regering begonnen met het schadeloos stellen van deze mensen. Echter; dit gaat op z'n zachtst gezegd niet erg soepel. Op dit moment zijn er al miljarden uitgegeven maar zijn er slechts 500 gezinnen daadwerkelijk geholpen. De rest van het geld is opgegaan aan adviseurs, consultants en taxatiebureaus en bureaucratie. Wanneer de schadeloosstelling in dit tempo doorgaat, dat gaat het nog zeker een halve eeuw duren tot elk gezin dat schade heeft geleden, geld ziet.Het nadeel van de aardbevingen is overigens redelijk simpel op de lossen. Wanneer je gas uit de grond haalt en je verder niets doet, dan is het niet meer dan logisch dat de grond vroeger of later gaat verzakken, met aardbevingen tot gevolg. Maar wanneer je de ruimtes die ontstaan door de gaswinning, vol gooit met iets anders, bijvoorbeeld water, of CO2 of stikstof, dan voorkom je relatief eenvouding de verzakkingen. Dit is technisch allemaal prima uitvoerbaar. Maar kennelijk is onze regering doof voor deze oplossingen.


De vraag waarom het Groninger gasveld nu eigenlijk dicht moest, blijft moeilijk te beantwoorden. Natuurlijk; de boringen hebben gezorgd voor aardbevingen die de nodige schade hebben veroorzaakt. Voor de 22.000 gezinnen die hierdoor getroffen zijn, is dat uitermate vervelend. Maar de manier waarop onze regering nu bezig deze mensen schadeloos te stellen is vele malen vervelender. Het duurt maar en het duurt maar; er is overal discussie over en er worden maar steeds geen spijkers met koppen geslagen. En dat terwijl geld het probleem niet kan zijn. De Nederlandse overheid heeft miljarden en miljarden verdiend aan het Groningse gas. En wanneer geld wel het probleem zou zijn, waarom stop je dan met de gaswinning? Het lijkt er een beetje op alsof de kip met de gouden eieren is geslacht. Want stel; je gaat door met de gaswinning. Er zit nog ruim 470 miljard kuub gas in de grond. De totale gasopbrengst tot op heden bedroeg 417 miljard euro. Er wordt aangenomen dat ongeveer 4/5 deel van het gas is gewonnen; dan blijft er dus ongeveer 1/5 deel over en dat zou; tegen de "oude prijzen" dus ongeveer 84 miljard waard zijn. Tegen de huidge prijzen wellicht het dubbele.
Wanneer je dus weer 'gewoon' gas gaat winnen, dan levert dat, laten we ons niet teveel rijk rekenen, zeg 100 miljard op. Daarvan reserveer je 20 miljard voor de schade-afhandeling. Dat betekent dat je elke getroffen gezin bijna 1 miljoen schade kunt uitkeren. Daarmee kunnen de slachtoffers dan zelf bepalen wat ze doen. Of ze laten de schade verhelpen en direct hun huis aardbevingsbestendig maken. Of ze verkopen hun huis en kopen ergens anders een nieuw huis. Of desnoods kopen ze er een Aston Martin voor, dat moeten ze allemaal lekker zelf weten. Maar dan is het ook klaar. Finito. En geen claims achteraf meer. En dan resteert dus nog 80 miljard aan opbrengsten. En daar kan niet alleen de Staat maar kunnen alle Nederlanders van meeprofiteren.


Een geheel andere reden waarvoor "wij van het gas af moesten" was het 'klimaat'. Gas behoort volgens velen tot de fossiele brandstoffen en verbranding daarvan zou leiden tot een toename van de CO2. Dit is overigens maar ten dele waar; de menselijke invloed op de toename van de CO2 in de atmosfeer bedraagt slechts 3 tot 4%; de rest komt uit de natuur zelf. En het is evenmin aannemelijk dat de (geringe) toename van de CO2 in onze atmosfeer (van 0,035 naar 0,040%) ervoor zorgt dat de temperatuur van de aarde toeneemt. Sterker nog; hiervoor is geen enkel wetenschappelijk bewijs. Er is in elk geval gaan aantoonbare causaliteit. Zeer waarschijnlijk is het precies andersom; dat de stijging van de temperatuur van de aarde de oorzaak is van de toename van de CO2.Maar er is nog iets. Eind 2021 heeft de Europese Commissie vastgesteld dat 'natural gas' (= aardgas) en 'nucleair power' (= kernenergie) groen zijn. Dat kernenergie groen is, dat is begrijpelijk. Er vindt geen verbranding plaats en er is dus geen uitstoot. En dus geen vervuiling en/of uitstoot van CO2. Bij het gebruik van aardgas is er wel sprake van verbranding. Van vervuiling echter nauwelijks; aardgas is een zeer schone brandstof. En ook de uitstoot van CO2 is zeer beperkt.


Doordat wij het Groninger gasveld hebben afgesloten, moeten we het voor ruim 7 miljoen huishoudens in Nederland doen met aardgas uit de Noordzee, maar dat is lang niet voldoende. We zullen dus gas moeten importeren. Duur gas. En dat terwijl er dus nog 470 miljard kuub aardgas in de bodem zit. Begrijpt u het nog? En we gaan de putten volstorten met beton, zodat ze definitief onbruikbaar zijn. Snapt u het nog? Het komt bij mij over als het winnen van de loterij maar vervolgens niet de prijs incasseren maar het lot door de plee spoelen. En dan heel trots jezelf op de borst kloppen en roepen: "kijk eens hoe goed wij bezig zijn!" Ik denk dan: "we zijn gek geworden."5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page