top of page
Zoeken
  • pchekman

Corona-vaccinatie; we gaan weer boosteren

Bijgewerkt op: 12 okt. 2023

Met ingang van 2 oktober 2023 kunnen we weer een corona-vaccinatie ophalen bij de GGD. Voor mensen met een zwak immuunsysteem is dit inmiddels al de 7e prik; voor 'gewone' Nederlanders de 6e.


Voor wie is de prik? Volgens het RIVM en de Rijksoverheid is de prik voor iedereen beschikbaar maar specifiek bedoeld voor:


- mensen van 60 jaar en ouder

- mensen tussen 18 en 60 die ook een uitnodiging krijgen voor de griep-vaccinatie

- mensen die tot de medische risicogroepen behoren

- zwangeren *

- zorgmedewerkers


De vaccinatie betreft het zogenaamde XBB-vaccin dat volgens het RIVM en de Rijksoverheid beschermt tegen de meest recente corona-varianten. Het vaccin, dat kennelijk is aangepast voor de laatste variant, is nog steeds 'veilig en effectief', volgens onze Minister van VWS, Ernst Kuipers. Echter; het is NIET getest op mensen; alleen op muizen...U gaat het mij zeer waarschijnlijk niet vragen, maar mocht u toch een onbedwingbare aandrang hebben om het toch te doen, en u zou mijn vragen: "Peter, ga jij je laten vaccineren?" dan wil ik u graag het onderstaande in overweging geven.


  1. De IFR oftewel de Infection Fatality Rate

De Infection Fatality Rate is de kans dat je corona krijgt en daar vervolgens aan overlijdt. Oftewel de mortaliteit en dan uitgedrukt in een percentage.

Toen Corona in 2020 de kop op dook, werd door het RIVM een IFR genoemd van 3,4%. Dat percentage werd al snel bijgesteld naar 2,3% en in 2021 bleek dat ook dat percentage veel te hoog was ingeschat; het werd bijgesteld naar 1,5%. Maar, u raadt het al, ook dat percentage was niet accuraat. Een hele tijd werd er een percentage van 0,23 gehanteerd maar ook dat getal is later bijgesteld naar 0,15. Hierbij moet aangetekend worden dat het wel veel uitmaakt hoe oud je bent. De meest recente tabel die ik kon vinden, ziet er als volgt uit:

Leeftijd IFR

0-19. 0,001

20-29. 0,006

30-39. 0,012

40-49. 0,048

50-59. 0,158

60-69. 0,516

gemiddeld 0,03


Dat betekent dus dat -gemiddeld- je een kans loopt om te overlijden aan Sars-CoV-2 van 0,03%. En dat betekent aan de andere kant logischerwijs dat u een kans loopt om Corona 'te overleven' van 99,97%.


2. Bijwerkingen


Het aantal gemelde bijwerkingen van het Corona-vaccin is bijzonder hoog. Tot gisteren waren er bij het Lareb 235.239 meldingen van bijwerkingen ontvangen.

Zie https://www.lareb.nl/coronameldingen Van deze bijwerkingen hebben er 751 betrekking op overlijdensgevallen.


Als je hier even rustig bij stilstaat, dan kom je vanzelf tot de conclusie dat dit bizarre cijfers zijn. Zeker wanneer je bedenkt dat slechts ergens tussen de 6% en 10% van de bijwerkingen wordt gemeld..... Dus dit zover de afdeling 'veilig'....
3. Zijn de vaccins nu eigelijk goed getest?


Volgens voormalig Minister van VWS Hugo de Jonge zijn de vaccins zeer veilig en 'uit en te na' getest. Maar klopt deze redenering wel?

Het corona-vaccin is goedgekeurd door de EMA, het Europees Medicijn Agentschap en het CBG, het College ter Beoordeling van Medicijnen. Op basis van de door de producenten aangeleverde documenten hebben de EMA en de CBG een 'voorwaardelijke' goedkeuring afgegeven. Dat heeft, volgens directeur Ton de Boer, niets te maken met het feit dat het een voorlopige goedkeuring is, maar dat er goedkeuring is verleend vooruitlopend op nog aan te leveren testgegevens.

Het is maar hoe je het verwoord. Hoe zit het nou echt? De vaccins zijn niet of nauwelijks getest. De EMA heeft aangegeven dat er nog gegevens moeten worden aangeleverd en vooruitlopend daarop (en omdat er zogenaamd geen alternatieve geneesmiddelen zouden zijn) een voorwaardelijke goedkeuring gegeven maar het definitieve oordeel vindt pas plaats eind 2023/begin 2024. Er is dus wel degelijk sprake van een voorlopige goedkeuring.* De vaccins zijn overigens NOOIT getest op zwangere vrouwen. Het is dus uitermate dubieus dat nu juist zwangeren worden opgeroepen de vaccinatie op te halen.


4. Bijsluiter


Wanneer u medicijnen haalt bij de apotheker of zelfs bij een drogist, dan moet er van rijkswege verplicht een bijsluiter aanwezig zijn. Dus zelfs wanneer u een doosje paracetamol haalt, dan krijgt u een bijsluiter. In deze bijsluiter staat in begrijpelijke taal waar het medicijn voor geschikt is en wat de bijwerkingen zijn. Bij de corona-vaccinatie is dat niet het geval. Wanneer u hiernaar vraagt, dan krijgt u als antwoord dat u de bijsluiter kunt downloaden. Echter, deze bijsluiter bevat zodanig veel tekst dat deze niet even snel gelezen kan worden. Hiermee voldoet de bijsluiter NIET aan de richtlijnen.

Het alternatief is dat degene die de vaccinatie zet, vertelt wat de bijwerkingen zijn en op basis daarvan aan de persoon vraagt of hij/zij hiermee instemt. In dat geval is er sprake van 'informed consent' Bij de priklocaties van de GGD gebeurt dit echter niet. Daar is geen tijd voor; het is lopende bandwerk. De conclusie is dat er bij de corona-vaccinatie dus feitelijk geen sprake is van 'informed consent' en dat is ernstig.


5. Maar het vaccin biedt toch bescherming tegen het virus?


Er is o.a. door Hugo de Jonge, oud-minister van VWS, altijd beweerd dat het vaccin bescherming biedt tegen (ernstige) ziekte, ziekenhuisopname en overlijden èn dat het besmetting van anderen voorkomt. De coronapandemie zou 'de pandemie van de ongevaccineerden' zijn. Vandaag de dag weten we beter. Het vaccin biedt geen bescherming tegen een besmetting van anderen. Daar is het ook helemaal niet voor gemaakt dus het was vanaf het begin al duidelijk dat dit onzin was.


Dan blijft over dat het vaccin bescherming geeft tegen ziekenhuisopnames, ernstige ziekte en overlijden. Maar ook dat blijft niet overeind. Lagen in het begin van de pandemie nog vooral ongevaccineerden in het ziekenhuis; dat is fors gedraaid en op dit moment liggen er bijna alleen nog mensen in het ziekenhuis die wel gevaccineerd zijn. Tel hierbij op dat we nu toe zijn aan de zesde prik ('om ons immuunsysteem op te frissen') dus de vraag of de vaccins efficiënt zijn, een beetje helpen of totaal waardeloos zijn, mag best gesteld worden.


6. Hoe zit het dan met de m-RNA technologie?


De huidige corona-vaccins zijn zogeheten m-RNA vaccins. Wat betekent dat? Om dat uit te leggen, is het van belang te begrijpen hoe vaccins werken. De 'ouderwetse' vaccins, zoals de prikken tegen de mazelen en de griep (influenza) werken als volgt: er wordt een heel klein beetje van het virus ingespoten waarvan u een heel klein beetje ziek wordt. Hierdoor gaat uw immuunsysteem antistoffen aanmaken. Deze ruimen het virus op maar blijven ook in het lichaam aanwezig. Hierdoor wordt voorkomen dat een nieuwe infectie tot een ziekte leidt. Het werkt een beetje als het natuurlijke afweersysteem werkt. Eenmaal een infectieziekte doorgemaakt, dan bent u de rest van uw leven immuun voor deze ziekte.

Een uitzondering hierop is het influenza-virus. Dit virus muteert zo vaak dat er bijna elk seizoen een nieuwe variant opduikt. Het laten zetten van de griepprik is dan ook zo goed als zinloos, maar dit terzijde.


De nieuwe technologie is de m-RNA methode. De m staat voor Messenger en de RNA voor Rubinucleiene Zuur (acid). De mens heeft twee strengen DNA en één streng RNA en deze bevatten onze chromosomen en die bepalen wie wij zijn. Het m-RNA vaccin bevat geen virusdeeltjes maar een zogeheten spike-eiwit. Dat eiwit wordt via het bloed in de RNA-streng ingebracht en moet dan, simpel gezegd, het coronavirus ontdekken en onschadelijk maken. Voor uitgebreide informatie; zie: https://www.ebsco.com/nl-nl/blogs/ebscopost/mrna-vaccins-voor-covid-19-hoe-werken-ze

Het is een nieuw-ontwikkelde systematiek die nooit eerder is gebruikt, behoudens een enkele experimentele kankerbehandeling, en ook nog nooit zo grootschalig als nu. De corona-vaccinatie is dus geen 'ouderwetse' vaccinatie maar is feitelijk gen-technologie. Het verandert de RNA-structuur en deze verandering is blijvend en kan nooit meer ongedaan gemaakt worden.

De uitvinder van de m-RNA methode is Robert W. Malone MD, MS. (zie: www.rwmalonmd.com). Ondanks het feit dat zijn uitvinding nu wereldwijd is uitgerold, is hij zeer kritisch op de vaccins van Pfizer en Moderna en wijst op zijn website en in zijn columns met grote regelmaat op de gevaren van deze technologie.


Conclusie:


Nogmaals; u gaat het niet aan mij vragen, maar mocht u mij toch vragen of ik me zou laten vaccineren, dan is mijn antwoord duidelijk, lijkt me.

Disclaimer: de vermelde informatie is door mij zo goed mogelijk onderzocht, maar het blijft altijd mogelijk dat hier een discrepantie ingeslopen is.

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

댓글


Post: Blog2_Post
bottom of page