top of page
Zoeken
  • pchekman

Van killer-virus naar dodelijk vaccin

Het is nog maar twee-en-een-half jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door een 'dodelijk' virus; corona. Het virus was zo gevaarlijk dat de WHO al snel besloot de ziekte, die het gevolg was van een besmetting met corona, Covid 19, uit te roepen tot een A-ziekte. Hierdoor was het mogelijk wereldwijd allerlei maatregelen door te voeren die besmettingen zouden moeten voorkomen maar die ook en vooral onze vrijheden hebben ingeperkt.Na verloop van tijd werd bekend dat een besmetting met het corona-virus toch niet zo dodelijk was waar voor gevreesd was. Uit diverse onderzoeken is vast komen te staan dat de IFR (Infection Fatality Rate) wereldwijd ongeveer 0,15 is. Dat betekent dat, wanneer je besmet wordt met het virus, de kans op overlijden 0,15% is. Dat is ongeveer gelijk aan de griep. Daarnaast blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop mensen die besmet zijn geraakt met corona en daaraan komen te overlijden hoger is dan de leeftijd waarop mensen gemiddeld komen te overlijden. In Nederland ligt dit ongeveer op 83,4 jaar.

De conclusie is dat het corona-virus met al zijn varianten (gelukkig) niet het killer-virus is waar we dus twee-en-een-helf jaar geleden zo bang voor waren (gemaakt).


In de loop van 2019 werd bekend dat er gewerkt werd aan een corona-vaccin en binnen een half jaar waren de farmaceuten erin geslaagd een viertal vaccins te produceren. Deze vaccins werden zeer snel door de EMA voorzien van een tijdelijke goedkeuring en onze overheid zette direct een grootschalige campagne op waarbij eerst de ouderen en

kwetsbaren en later iedereen werd opgeroepen zich te laten prikken. De toenmalige minister van VWS, Hugo de Jonge, beweerde zelfs dat de middelen 'uit en te na getest en veilig' waren. Velen hebben gehoor gegeven aan de oproep van De Jonge en hebben zich laten prikken. De vaccinatiegraad in Nederland was op enig moment rond de 85% wat als zeer hoog kan worden gekwalificeerd.


Niet lang daarna kwamen de twijfels of het vaccin wel deed wat het zou moeten doen; namelijk voorkomen dat mensen corona kregen. Als oorzaak van de matige resultaten werd aangevoerd dat er sprake zou zijn van steeds nieuwe varianten en dat het vaccin maar een tijdelijke werking zou hebben. Het gevolg hiervan was dat er meerdere prikken, de zogenaamde boosters, gezet moesten worden. Dit najaar gaat weer een vervolg-campagne van start en gaan mensen een oproep krijgen om zich opnieuw te laten boosteren. Maar wanneer je de berichten leest van o.a. Joe Biden (president USA) en Albert Bourla (president-directeur van Pfizer), die beiden vier keer geprikt zijn en toch opnieuw corona hebben gekregen, dan kun je je terecht afvragen wat nu de effectiviteit van het vaccin is.


Maar het belangrijkste wordt momenteel in de Nederlandse media volledig onderbelicht. En zijn de bijwerkingen. Bij het bijwerkingen centrum Lareb zijn tot vandaag 229.179 bijwerkingen gemeld waarvan 699 meldingen van overlijden betreffen. Daar moet je even bij stil staan. Er zijn dus (afgerond) 700 meldingen van overlijden gemeld nadat mensen zich hebben laten inenten met het corona-middel. Zevenhonderd! Bijzonder is dat er ook veel meldingen zijn van hartfalen (myocardits en pericarditis) en bloedproppen (trombose)

maar deze worden niet afzonderlijk op de website (www.lareb.nl) gemeld.


Er is al enige jaren geleden een grootschalig onderzoek gedaan naar met melden van bijwerkingen bij het gebruik van medicijnen, vaccins e.d. Uit dit onderzoek bleek dat op mondiaal niveau slechts 6% van de bijwerkingen daadwerkelijk werden gemeld. Nederlanders zijn over het algemeen mondig, dus laten we eens aannemen dat het aantal meldingen in Nederland wat hoger ligt; zeg op 10%. Dat is wellicht hoog omdat de meeste artsen hun patiënten (lees: de nabestaanden) afraden de overlijdensgevallen te melden maar deze 10% is een mooi percentage om mee te rekenen. Dus wanneer er in Nederland 700 gevallen van overlijden worden gemeld en dat dit dus 10% van de werkelijke aantallen zijn, dan is er dus sprake van 7.000 gevallen van overlijden.


Vanaf de tweede helft van 2021 is er in Nederland sprake van een zogenaamde oversterfte van 3.400 overlijdens. Een oversterfte is een situatie dat er in werkelijkheid meer mensen overlijden als van te voren op basis van de CBS-gegevens te verwachten zou zijn. Deze trend heeft zich in het eerste halfjaar 2022 doorgezet. Volgens het CBS was er in het eerste kwartaal geen sprake van oversterfte, maar in de maanden daarna wel: april +1.850; mei -90; juni + 1.150 en juli 2022 +1.350 zijn meer mensen overleden dan te verwachten was.

Ik ben geen statisticus, ik ben ook geen viroloog. Maar ik heb een redelijk functionerend stel hersens en beschik over een gezonde dosis logica. Dus rekent u even mee: de oversterfte in 2021 bedroeg 3.400 en in 2022 4.260. Dat is in totaal 7.660 en dat komt aardig in de buurt van de genoemde 7.000.

De conclusie van het een en ander is volgens mij niet al te ontwikkeld. De oversterfte wordt grotendeels veroorzaakt door het corona-vaccin. Mijn conclusie wordt overigens onderschreven door Prof. Dr. Theo Schetters in zijn presentatie tijdens het Science Summit Uncensored 2022. Hij is wat voorzichtiger in zijn conclusie; hij meldt dat er een correlatie is tussen de oversterfte en de boosters


Mijn advies aan iedereen: per direct stoppen met prikken.


Ja maar als ik dan corona krijg? Ja, je kunt corona krijgen, dat klopt. De IFR van corona is (zie hierboven) 0,15 dus de kans dat u het overleeft, is 99,85%. Ik zou het 'risico' nemen als ik u was.
14 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page