top of page
Zoeken
 • pchekman

Wat gaat 2023 ons brengen?

Bijgewerkt op: 27 jan. 2023

Bij de start van een nieuw jaar worden traditioneel twee dingen gedaan. Het eerste is terugkijken naar het voorgaande jaar. Daartoe voel ik weinig behoefte; gedane zaken nemen geen keer. Het tweede is vooruit kijken. Dat is veel interessanter. Wat staat ons te wachten in 2023? Wordt alles beter of moeten we ons zorgen maken? Een kijkje in de toekomst.Laten we beginnen met Nostradamus. Michel de Nostradame is geboren in Saint-Remy-de-Provence en leefde van 1503 tot 1566. Hij was apotheker van beroep maar beoefende ook de astrologie. In 1555 schreef hij zijn beroemde boek 'Les Propheties'. Veel van zijn voorspellingen zijn uitgekomen, zoals de wereldoorlogen, Napoleon, de opkomst van het communisme, Hitler, het terrorisme en nog vele andere zaken. Het lijkt dus zinvol om te beginnen met wat Nostradamus heeft voorspeld voor 2023:

 1. Zeven maanden Grote Oorlog. We weten niet of hij hiermee de oorlog tussen Oekraïne en Rusland bedoelt of dat hij refereert naar WO III

 2. Er komt een nieuwe Paus

 3. Er komt een nieuwe leider in Nigeria, Afrika, die een belangrijke rol gaat spelen

 4. Er komt een nieuwe wereld orde; er ontstaat een alliantie tussen twee grootmachten

 5. Er komt een economische ramp

 6. De huidige klimaatcrisis verergert

 7. Er ontstaat een toename van burgerlijke onrust

 8. Mars is buiten bereik

Het zal uiteraard moeten blijken in hoeverre de voorspellingen van Nostradamus bewaarheid gaan worden. Feit is dat de bovengenoemde punten erg actueel zijn. Er woedt momenteel een oorlog (1) die steeds groter lijkt te worden, vooral vanwege het almaar leveren van oorlogsmateriaal aan Oekraïne waardoor de vrede steeds verderweg lijkt te liggen. Dat er een nieuwe Paus (2) komt, ligt eveneens voor de hand. De huidige Paus kampt met ernstige fysieke problemen. De nieuwe wereld orde (4) zou kunnen ontstaan wanneer China en Rusland de handen ineen slaan en zich keren tegen het imperialistische USA. Het is niet ondenkbaar dat dit gebeurt en dat zou ook tot een economische ramp (5) kunnen leiden.

Wanneer de petrodollar verdwijnt en grondstoffen zoals olie, aardgas en andere zaken in een andere valuta betaald gaan worden dan de USDollar, dan verdwijnt de bodem onder het Amerikaanse monetaire systeem. Hierdoor zijn de Amerikanen niet meer in staat onbeperkt dollars bij te drukken en zal het enorme begrotingstekort in het land van de onbegrensde mogelijkheden zich als een boemerang tegen Amerika keren. Dat zal ongetwijfeld leiden tot een gigantische crisis waar ook Europa zwaar onder te leiden zal krijgen. Afijn; we zullen het moeten afwachten.


Wat dichter bij huis staan er een aantal zaken op de rol die onze aandacht vragen. En die op korte termijn, in 2023 dus, over ons uitgerold zullen gaan worden. Ik noem achtereenvolgens:

 • de aanpassing van de WPG.

Zoals wellicht bekend, heeft onze minister van VWS, de heer Ernst Kuipers, een aantal wijzigingen voorgesteld voor de WPG, de Wet Publieke Gezondheid. De wet blijft grotendeels ongewijzigd, maar er worden een paar onderdelen aan toegevoegd. Dat betreft in de eerste plaats dat de maatregelen die zijn genomen om de corona-pandemie te beteugelen, nu in de wet worden opgenomen. Denk hierbij aan de anderhalve meter afstand bewaren, de mondkapjesplicht, de quarantaine verplichtingen, de beperking van het aantal bezoekers, en QR-code en de avondklok.

Het is bizar dat deze maatregelen nu bij wet worden vastgelegd omdat geen van deze maatregelen is getoetst op effectiviteit. Ieder weldenkend mens snapt dat de mondkapjes geen enkel effect hebben tegen de verspreiding van een luchtwegvirus. Er zijn inmiddels een kleine honderd wetenschappelijke onderzoeken die dit onderschrijven en het ministerie zelf heeft twee jaar geleden al aangegeven dat de mondkapjesplicht in feite een oefening in gehoorzaamheid was. En het nut van een avondklok is al helemaal nooit aangetoond.

In de tweede plaats krijgt de minister van VWS het alleenrecht om de maatregelen in te voeren zonder dat daar de Tweede Kamer over geraadpleegd behoeft te worden. Maar desondanks is het wijzigingsvoorstel al aangenomen in de Tweede Kamer en ligt nu ter beoordeling voor aan de Eerste Kamer.

 • de introductie van het europees digitaal identiteitsbewijs


De voorbereidingen voor het e-ID zijn in volle gang. Maar voordat dit in geheel Europa wordt uitgerold, wordt er nu eerst een proef gehouden. Dit gebeurt met 1.000 personen die willen reizen tussen Nederland en Canada (dat zijn niet geheel toevallig twee landen die vooraan lopen voor wat betreft de invoering van de door de WEF voorgestelde zaken). Wanneer de proef slaagt, en dat gaat hij ongetwijfeld doen, dan zal dit als extra argument worden gebruikt om de totaal overbodige e-ID in te gaan voeren. Dit zal in de loop van 2023 zijn beslag krijgen.

 • de introductie van de CBDC

Zie voor meer info mijn vorige blog

 • de introductie van een persoonsgebonden CO2-budget


In 2022 werden we 'opgeschrikt' door Rabobank-directeur Barbara Baarsma die op TV de komst van het persoonsgebonden CO2-budget aankondigde. Iedere Nederlander krijgt van de overheid een budget voor het gebruik van een maximale hoeveelheid CO2. Dit zou de toename van het broeikasgas CO2 moeten reduceren. Of de toename van de hoeveelheid CO2 nu echt de opwarming van de aarde veroorzaakt en of het nu echt slecht is voor de natuur, is een andere discussie, maar de manier waarop mevrouw Baarsma het CO2-budget uitlegde, was op z'n zachtst gezegd bizar. Het kwam er op neer dat iedereen zijn CO2-budget naar eigen goeddunken kon besteden, bijvoorbeeld door wel of geen vlees te eten, wel of geen benzine te tanken of wel of niet op vliegvakantie te gaan. Maar wanneer iemand geen geld heeft om op vliegvakantie te gaan, zou hij/zij zijn/haar budget kunnen verkopen aan iemand die wel geld genoeg heeft voor een vliegvakantie maar al door het budget heen was. Het mes zou, volgens Baarmsma, aan twee kanten snijden. De arme mens zou het budget kunnen verkopen en wat extra geld krijgen en de rijke mens kon zich permitteren het budget te kopen en daardoor een keertje extra op vakantie te gaan. Iedereen blij....

Of het er iets mee te maken heeft, weet ik niet, maar Barbara Baarsma heeft inmiddels haar ontslag bij Rabobank ingediend. Maar dit terzijde.

 • De Provinciale Statenverkiezingen

Op 15 maart worden er verkiezingen gehouden voor de PS en voor de waterschappen. Gezien het feit dat de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en CU nog maar weinig steun heeft van de bevolking, zouden deze verkiezingen voor een politieke aardverschuiving kunnen gaan zorgen.

 • de 'klimaatcrisis'

Er wordt ons verteld dat we midden in een wereldwijde klimaatcrisis zitten. De oorzaak zou zijn de toename van de broeikasgassen en de stikstof. Daarom zou er een grote noodzaak zijn om over te schakelen van fossiele brandstoffen naar groene energie. Vooral wind- en zonne-energie is de toekomst. En groene waterstof (wat dat ook mag zijn...). Over kernenergie wordt nog 'nagedacht', de milieuorganisaties zoals Greenpeace zijn tegen. En het mag allemaal wat kosten. De EU wil vele miljarden investeren in de Green Deal van Frans Timmermans en ook onze klimaatminister Rob Jetten heeft een budget van 35 miljard tot zijn beschikking.


Het is alleen jammer dat deze mensen uit de alpha-hel niet kunnen rekenen. Op dit moment komt onze elektriciteit voor 9,6% uit zonnepanelen, voor 9,4% uit biomassa, voor 7,6% uit wind op land en voor 6,7% uit wind op zee. Dat is samen ongeveer 33% van onze elektriciteit. Van onze totale energiebehoefte is het momenteel 12,5%. Gezien het feit dat - wind en zon niet 100% betrouwbaar zijn (de zon schijnt niet altijd en het waait ook weleens niet) - we op dit moment de energie niet kunnen opslaan, - plus het gegeven dat ons elektriciteitsnet de stroom nu al niet aan kan - en er nogal wat nadelen zijn aan het opwekken van windenergie (milieuvervuiling, slecht voor de vogels etc.) - en er gewoonweg eigenlijk geen ruimte meer is voor windturbines en zonnepanelen kunnen we concluderen dat dit NIET de toekomst is.

 • de stikstofcrisis

In 2023 zal de stikstofcrisis in heftigheid gaan toenemen. De politiek blijft vasthouden aan het reduceren van de agrarische sector terwijl het steeds duidelijker wordt dat diezelfde sector maar voor een deel verantwoordelijk is voor de stikstof-uitstoot. Vliegtuigen, vrachtauto's en olietankers, maar ook grote ondernemingen zoals Tata Steel, Shell Pernis en Dow Chemicals stoten vele malen meer uit dan de boeren. De boeren zullen de maatregelen die over hun hoofden worden uitgerold, niet accepteren en de strijd zal verharden.


 • inflatie en prijsstijgingen

De geldontwaarding in de maand december 2022 is uitgekomen op 9,6%. Het jaargemiddelde komt hiermee uit op 11,6%. Dat is extreem hoog en nog nooit eerder voorgekomen sinds WOII. Dat betekent dat, wanneer dit zo blijft, uw spaargeld in zes jaar in waarde is gehalveerd. Heeft u daarvoor gespaard? Nee toch. De ECB, de Europese Centrale Bank, heeft twee doelstellingen: de stabiliteit van de euro en het beperken van de inflatie. In beide doelstellingen faalt de ECB opzichtig. De euro daalt fors in waarde en de inflatie is sky-high.


En wanneer je regelmatig boodschappen doet, dan schrik je je elke keer bij het afrekenen de pleuris. Het is niet normaal en deze inflatie wordt heus niet alleen veroorzaakt door de gasprijzen. Deze hyper-inflatie is vooral het gevolg van politieke keuzes. We boycotten het Russische aardgas maar houden tegelijkertijd de Groningse gasvelden gesloten. We importeren liever het drie keer zo dure LNG. En we blijven maar geld bijdrukken. En gelijktijdig de zuidelijke EU-landen ondersteunen waardoor de rente niet verhoogd kan worden want dan gaan landen als Italie en Spanje direct failliet. De EU is bezig zichzelf keihard in de voet te schieten en het ergste is nog dat er geen toekomstvisie is. Luister naar Christine Lagarde, de president van de ECB, die ons geruststellend meedeelt dat alles -op termijn- goed gaat komen. Dat moeten we dan maar geloven maar erg geloofwaardig is de opmerking niet.

 • immigratie

Volgens het CBS telt Nederland op dit moment 17,8 miljoen inwoners. De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de migratie. Tot en met het derde kwartaal stond de teller van het aantal immigranten op 188.500. Er zijn meer mensen gestorven (oversterfte) en minder mensen geboren en toch stijgt het inwonertal heel snel. Het is duidelijk dat de immigratie van deze omvang aan zijn limiet zit. Een relatief dichtbevolkt land als Nederland kan een dergelijke instroom eenvoudigweg niet aan. Er zijn domweg geen woningen beschikbaar. En er worden op korte termijn ook geen woningen in grote getale gebouwd. Er zal dus een immigratiestop moeten komen en het liefst zo snel mogelijk. Echter, wanneer het aan de coalitiepartijen ligt, en dat ligt het, dan zal dat niet gaan gebeuren.

 • de (bedreiging van de) democratie

Onze vice-premier mevrouw Sigrid Kaag heeft aangegeven dat zij een voorstander is van het verruimen van de wet die het mogelijk maakt politieke partijen te verbieden. Ook heeft zij onlangs gewaarschuwd voor de gevaren van extreemrechts en complotdenkers. Dat zijn twee bedenkelijke opmerkingen.


Het is toch bizar dat een partij, die vroeger Democraten'66 heette en juist is opgericht omdat men zich zorgen maakte over de democratie, eerst het referendum afschaft en nu de democratie wil 'redden' door politieke partijen te verbieden. En iedereen die het oneens is met de eigen standpunten uitmaakt voor extreemrechts of complotdenker. Want wat is nu precies extreemrechts? En wat zijn nu precies complotten? Wanneer je er van een afstandje naar kijkt, dan lijkt het er eerder op dat D66 zelf de grootste bedreiging van de democratie vormt. Met Laurens Dassen van Volt als goede tweede en Attje Uilskuiken van de PvdA als derde.Conclusie; er staat ons in 2023 dus het nodige te wachten. Let goed op, blijf alert en houd je ogen open.
7 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page